Vriend van Avondje-Uit worden

Vindt u Avondje-Uit een mooi initiatief? En wilt u dat uitdrukken door ons een financieel steuntje in de rug te geven? Dat kan als ‘Vriend van Avondje-Uit’. Zowel personen als bedrijven kunnen zich daarvoor opgeven. U doneert dan jaarlijks een door u gekozen bedrag. Wij zullen u elk kwartaal de Avondje-Uit nieuwsbrief toesturen en u uitnodigen voor de contactdagen, die voor alle gasten, vrijwilligers en vrienden van Avondje-Uit om het jaar worden gehouden.

Als u als bedrijf ons sponsort, nemen wij uw logo bovendien op in een gemeenschappelijke advertentie met als koptekst “Deze bedrijven steunen Avondje-Uit”. Deze advertentie zal elke kwartaal in onze nieuwsbrief en programmaboekje staan. Bovendien komt uw logo op onze website.

Omdat Stichting Avondje-Uit officieel erkend is als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) kunt u uw sponsorbedrag in zijn geheel aftrekken als gift bij uw jaarlijkse belastingaangifte.
Uw bijdrage is eenmalig. Begin van het jaar benaderen wij u of u nog Vriend wilt blijven.

U kunt zich opgeven als Vriend: per mail naar secretaris@avondje-uit-best.nl of per telefoon via nummer 0499-398258. Uw bijdrage gelieve te storten op het IBAN-bankrekeningnummer NL18RABO0155275003 t.n.v. Stichting Avondje-Uit. U kunt zich ook opgeven via contact.