HOE WERKT AVONDJE-UIT?

 Voor een uitgebreide beschrijving voor de vrijwilligers:  Welkomstboekje voor vrijwilligers 

Voor de vrijwilligers:

 • U wordt vrijwilliger bij Avondje-Uit via een kennismakingsgesprek met twee bestuursleden, die u vertellen hoe het bij Avondje-Uit in zijn werk gaat, en nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om vrijwilliger bij Avondje-Uit. Na opgave van uw persoonsgegevens ondertekent u ook de gedragscode van vrijwilligers en de aanvraag van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
 • U krijgt als Avondje-Uitvrijwilliger geregeld een mail van de Avondje-Uitcoördinator met de uitjes die door de gasten zijn aangevraagd voor de komende periode.
 • Indien er een of meer uitjes bij zijn, waarvoor u de gastheer of gastvrouw zou willen zijn, mailt u deze terug naar de coördinator.
 • De coördinator kiest voor elk uitje wie van de aangemelde vrijwilliger(s) meegaat/meegaan en mailt dat hun door – met vermelding van de gegevens van de gasten en eventueel andere vrijwilligers die meegaan op dit uitje.  
 • Geruime tijd vóór het uitje krijgt u de kaartjes of e-tickets bezorgd voor u én uw gasten, alsook een declaratieformulier voor dit uitje.
 • U belt een aantal dagen vóór de bewuste dag alle gasten die u meeneemt op en spreekt met ieder af hoe laat u met de auto komt voorrijden. Als er meer vrijwilligers naar eenzelfde voorstelling gaan, overleggen ze onderling.  
 • Als u voor een toegezegde voorstelling toch verhinderd bent, geeft u dit zo snel mogelijk door aan de coördinator, die dan een andere vrijwilliger voor deze voorstelling probeert te  vinden.
 • Op de bewuste dag haalt u uw gasten thuis op. U geniet samen met de gast(en) en eventueel andere vrijwilliger(s) van de voorstelling. U helpt uw gasten bij de garderobe, geeft hen de entreekaartjes, haalt de pauzedrankjes en helpt uw gasten overal waar dat nodig is. Soms heeft de coördinator een tafel gereserveerd in de pauze. In principe betaalt ieder zijn eigen consumpties.
 • Na de voorstelling brengt u uw gasten weer thuis, vult u het declaratie/evaluatieformulier in en stuurt dat op voor financiële afhandeling naar degene die erop vermeld staat, met een kopie naar de coördinator. Op het declaratieformulier meldt u ook hoe de avond is verlopen en ervaren. U kunt ook tips doorgeven aan de organisatie.
 • Als vrijwilliger krijgt u de vervoers- en parkeerkosten en eventueel andere gemaakte kosten vergoed, alsook de eerste 15 euro van het entreekaartje. Het meerdere boven € 15 is voor uw rekening. U verrekent dit met bovengenoemde vergoeding. 
 • Als u een bedrag betalen moet, wordt verwacht dat u dit binnen een week naar Avondje-Uit overmaakt. Vergeet u dit, dan zult u daar aan worden herinnerd. Als u een bedrag terugkrijgt, wordt dit na het uitje op uw bankrekening overgeboekt.
 • Alle vrijwilligers en gasten zijn verzekerd via een collectieve verzekering van de gemeente. Schade moet u direct na de rit melden aan de coördinator, die het zal afhandelen.
 • Door aanmelding als vrijwilliger gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens en de privacyregels bij Avondje-Uit.