VEEL GESTELDE VRAGEN

HOU OUD MOET IK ZIJN OM MEE TE DOEN?
Avondje-Uit is bedoeld voor mensen die last hebben van een beperking ( lichamelijk, verstandelijk, sociaal) en niet zo makkelijk vervoer of gezelschap kunnen regelen. Meestal zijn dat senioren van 65 jaar of ouder. Maar ook jongere mensen met beperkingen kunnen meedoen. De gemiddelde leeftijd van alle gasten is 76 jaar.

KAN IK ZOMAAR VRIJWILLIGER WORDEN?
Iedereen die vrijwilliger wil worden is van harte welkom. Leeftijd speelt geen rol. U moet over een eigen auto beschikken, het fijn vinden om als gastheer/gastvrouw op te treden voor andere mensen die begeleiding nodig hebben. Er wordt van u verwacht dat u over enige luistervaardigheid beschikt, want bij een uitje staan de gast(en) centraal.

HOE MOET IK MIJ AANMELDEN?
U kunt zich aanmelden als gastdeelnemer, als vrijwilliger of als vriend van Avondje-Uit via deze website Contact maar het kan ook telefonisch bij de Avondje-Uit coördinator: 06-38444600 of via een mail naar ‘coordinator@avondje-uit-best.nl‘. Een bestuurslid zal dan een afspraak met u maken voor een kennismakingsbezoekje bij u thuis. Tijdens dat bezoek geeft u uw personalia op en vertelt waarom u gast of vrijwilliger van Avondje-Uit wilt worden. Daarna krijgt u uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat bij Avondje-Uit en zullen al uw vragen worden beantwoord. Voldoet u aan de voorwaarden om gast of vrijwilliger van Avondje-Uit te worden, dan wordt u van harte welkom geheten en ingeschreven. U krijgt een ‘Welkomstboekje’ waarin gedetailleerd beschreven staat wat de spelregels zijn bij Avondje-Uit. Bent u een gast, dan wordt u gevraagd een machtiging te ondertekenen voor het automatisch incasseren van de kosten van elk uitje dat u zult gaan ondernemen. Ook krijgt u het Avondje-Uitprogramma van het lopend kwartaal met aanmeldkaart (waarmee u zich voor een of meer uitjes kunt aanmelden), en de laatst uitgekomen Nieuwsbrief van Avondje-Uit (verschijnt per kwartaal).

HOE KOM IK AAN HET PROGRAMMA?
Het programma van alle voorstellingen van het lopende kwartaal kunt u op deze site vinden onder “Avondje-Uit Programma”. Een maand voor een nieuw kwartaal aanbreekt, krijgen alle gastdeelnemers het nieuwe programma, tezamen met een nieuwsbrief en een antwoordkaart thuis bezorgd. De vrijwilligers krijgen het programma met nieuwsbrief per mail toegestuurd.

HOE GEEF IK OP WAAR IK NAARTOE WIL?
Elke gastdeelnemer kan maximaal 5 uitjes opgeven op een antwoordkaartje dat bij elk kwartaalprogramma is ingesloten. Maar U kunt het ook per mail sturen naar coordinator@avondje-uit-best.nl Elke vrijwilliger krijgt regelmatig een mail, waarop staat welke gasten op welke datum naar welke voorstelling willen. Hieruit kan elke vrijwilliger kiezen om voor dat uitje als gastheer of gastvrouw op te treden. Als zich meer vrijwilligers voor een uitje hebben opgegeven, kiest de coördinator welke vrijwilliger mee zal gaan. Deze krijgt een mail als bevestiging .

HOE KOM IK AAN DE KAARTJES?
Als gast en als vrijwilliger hoeft u zich niet te bekommeren over de entreekaartjes. Die heeft de coördinator minstens een week van tevoren naar de vrijwilliger gemaild. De vrijwilliger overhandigt de entreekaartjes aan de gasten meestal bij het binnenkomen van het theater.

KAN IK ANDERE MENSEN MEENEMEN NAAR EEN UITJE?
U kunt als gast altijd met een andere gast samen op stap gaan op een uitje. Iemand anders meenemen die geen gast is, bijvoorbeeld een familielid, mantelzorger of goede kennis kan in principe ook, maar alleen als daar een speciale reden voor is. Die moet van tevoren bij de aanmelding voor het uitje worden opgegeven. De coördinator zal dan voor deze persoon een extra kaartje kopen, waarvan de kosten zullen worden geïncasseerd bij de betreffende gast. Bij de vrijwilliger ligt het anders. Van hem wordt verwacht dat hij alle aandacht besteedt aan zijn gast(en); het is niet gebruikelijk om dan zelf andere mensen mee te nemen.

WAT KOST HET?
Als gast betaalt u voor een uitje het entreekaartje (waarvan de prijs in het programmaboekjes heeft gestaan) plus eventuele reserverings- en parkeerkosten en een vaste bijdrage van € 7,00 voor het vervoer. Dat laatste is ongeacht de bestemming en het aantal mensen in de auto. Voor een uitje in Best bedragen de vervoerskosten € 3,00. Eens per jaar wordt bij de gasten een contributiebedrag van € 10,- automatisch geïncasseerd voor deelname aan Avondje-Uit in dat jaar. Als vrijwilliger hoeft u het kaartje niet of slechts gedeeltelijk te betalen. U krijgt een ruime vergoeding. Wat daarboven komt moet u betalen. Maar u krijgt ook de rijkosten en parkeerkosten vergoed: een vast bedrag afhankelijk van hoe ver u rijden moet. Dit betekent dat u soms moet betalen, soms krijgt uitbetaald. Hiervoor wordt het declaratieformulier gebruikt dat u van tevoren is gemaild. Vrijwilligers hoeven geen contributie te betalen.

HOE STAAT HET MET FOOIEN?
Gasten hoeven geen fooi te geven aan hun vrijwilliger. Wil een gast dat toch doen – om op deze manier haar/zijn dankbaarheid tot uitdrukking te brengen, dan mag de vrijwilliger het wel aannemen. Deze is vrij dit al of niet als een donatie over te dragen aan de organisatie van Avondje-Uit.

KAN IK MIJN ROLLATOR OF ROLSTOEL MEENEMEN?
Jazeker kan dat. U moet het wel vermelden als u zich aanmeldt voor een voorstelling. Wij selecteren dan een vrijwilliger die de rollator of opgevouwen rolstoel in zijn auto kan meenemen. Als u een elektrische rolstoel hebt, regelen wij het vervoer met een speciale rolstoelauto (via Kanidas). Maar je mag het ook zelf regelen, bijvoorbeeld met de Taxbus.

WAT GEBEURT ER ALS IK VERHINDERD BEN?
Mocht u als gast van een voorstelling, waarvoor u zich hebt opgegeven, verhinderd zijn, dan is het zaak dit zo snel mogelijk aan de coördinator door te geven. Die geeft het door aan de vrijwilliger voor dat uitje. Ook zal de coördinator proberen het kaartje bij het theater ingewisseld te krijgen voor een tegoedbon, die later voor andere voorstellingen in hetzelfde theater kan worden gebruikt. Dat lukt meestal wel als het een paar dagen van tevoren is. Er zal u dan niets in rekening worden gebracht. Lukt het niet, dan zullen alleen de kosten van het kaartje (dus niet de vervoersbijdrage) van uw rekening worden afgeschreven. Als een vrijwilliger op het laatste moment verhinderd is, moet hij/zij dat ook zo snel mogelijk aan de coördinator doorgeven, zodat de coördinator tijdig een andere vrijwilliger kan zoeken.

WAT IS PRECIES EEN ‘GOUDEN UITJE’?
Een Gouden Uitje wordt zo genoemd, omdat deze daguitjes gesponsord zijn door de Rabobank met hun actie ‘Het Groene Goud’. Het is een groepsuitje naar een bekende, verder weg gelegen bestemming voor maximaal 80 personen. Ook hier worden de gastdeelnemers in auto’s vervoerd door de vrijwilligers. Een Gouden Uitje wordt door ons georganiseerd en u wordt er ruim van tevoren voor uitgenodigd.

BEN IK WEL VERZEKERD ALS IK RIJ MET AVONDJE-UIT?
Jazeker, u bent als vrijwilliger én als gast verzekerd, en wel via de Vrijwilligerspolis die de gemeente Best collectief heeft afgesloten voor alle vrijwilligers van Best. Ook de inzittenden zijn meeverzekerd. Deze polis omvat: 1. Schadeverzekering aan de vrijwilliger en diens persoonlijke eigendommen t.g.v. een ongeval 2. Cascoschade aan het voertuig; no-claimverlies is eveneens gedekt 3. Aansprakelijkheidsverzekering voor schaden aan derden, inclusief personenschade 4. Ongevallen-inzittenden-verzekering Deze verzekeringen dienen wel te worden gezien als een aanvullende verzekering die alleen geldt als er niet op een andere manier (bijv. via de eigen verzekering van de vrijwilliger) in risicodekking is voorzien.