Hoe werkt Avondje-Uit?

>>  Voor een uitgebreide beschrijving:voor gasten: klik op  Welkomstboekje voor gasten 
                                                      en voor vrijwilliges: klik op:  Welkomstboekje voor vrijwilligers

Voor de gastdeelnemers (in een notendop):

Hoe werkt Avondje-Uit?

Voor de vrijwilligers:

 • U wordt vrijwilliger bij Avondje-uit op een kennismakingagesprek met een van de bestuursleden, die uitlegt hoe Avondje-Uit werkt, en nagaat of u voldoet aan de voorwaarden om brijwilliger te zijn v.w.b. de omgang met de gasten.
 • U krijgt gemiddeld om de 2 weken een mail van de Avondje-Uitcoördinator met de aangevraagde voorstellingen voor de komende periode.
 • Indien er een of meer uitjes bij zijn, waarvoor u de gastheer of gastvrouw zou willen zijn, mailt u deze terug naar de coördinator.
 • De coördinator kiest voor elk uitje welke van de aangemelde vrijwilliger(s) meegaat/meegaan. Als u zich vaker aanmeldt, hebt u meer kans gekozen te worden - ook als u al langere tijd geen uitje hebt gehad.  
 • De coördinator mailt terug welke vrijwilligers naar welke voorstelling zullen gaan.
 • Geruime tijd vóór het uitje krijgt u een mail met informatie wie uw gast(en) is/zijn plus een declaratie/evaluatieformulier voor dit uitje. Ook krijgt u de kaartjes of e-tickets bezorgd voor u én uw gasten.
 • U belt een aantal dagen vóór de bewuste dag alle gasten die u meeneemt op en spreekt met ieder af hoe laat u met de auto komt voorrijden. Als er meer vrijwilligers naar eenzelfde voorstelling gaan, overleggen ze onderling.  
 • Als u voor een toegezegde voorstelling plotseling verhinderd bent, geeft u dit zo snel mogelijk door aan de coördinator, die dan een andere vrijwilliger voor deze voorstelling probeert te  vinden.
 • Op de bewuste dag genieten de vrijwilliger(s) en alle gast(en) samen van de voorstelling. Soms heeft de coördinator een tafel kunnen reserveren in de pauze. In principe betaalt ieder zijn eigen consumpties.
 • Na de voorstelling brengt u uw gasten weer thuis en vult u het declaratie/evaluatieformulier in en stuurt dat op voor financiële afhandeling naar degene die erop vermeld staat, met een kopie naar de coördinator.
 • Op het declaratieformulier meldt u ook hoe de avond is verlopen en kunt u opmerkingen en tips doorgeven aan de organisatie.
 • Als vrijwilliger krijgt u de vervoers- en parkeerkosten en eventueel andere gemaakte kosten vergoed, alsook de eerste 15 euro van het entreekaartje. HET meerdere boven € 15 is voor uw rekening. U verrekent dit met bovengenoemde vergoeding. Het eindbedrag op de declaratie kan negatief of positief zijn.
 • Als u een bedrag terugkrijgt, wordt dit na het uitje op uw bankrekening overgeboekt. Als u een bedrag betalen moet, wordt verwacht dat u dit binnen een week naar Avondje-Uit overmaakt. Vergeet u dit, dan zult u daar aan worden herinnerd.
 • Alle vrijwilligers en gasten zijn verzekerd via een collectieve verzekering van de gemeente. Schade moet u direct na de rit melden aan de coördinator, die het zal afhandelen.

Laatste Nieuwsbrief

Logo Avondje Uit nieuwsbrief Nieuwsbrief 44 - dec. 2020

Bewaren