De belangrijkste mensen waar het om gaat bij Avondje-Uit zijn de deelnemers aan de uitjes: onze 169 gasten. (stand nov 2022)
Daarnaast zijn er ongeveer 107 vrijwilligers die als gastheer of gastvrouw optreden voor de uitjes met hun gast(en).
Samen genieten zij van de voorstellingen die door de gasten zijn uitgezocht uit het kwartaalprogramma.
Dit wordt mogelijk gemaakt en gecoördineerd door een bestuur van 6 mensen, zelf ook allemaal vrijwilliger.
Iedereen, die Avondje-Uit een warm hart toedraagt, kan vriend worden van Avondje-Uit. Dit houdt in dat men elk jaar een vrijwillige financiële bijdrage levert aan Avondje-Uit. Elke Vriend ontvangt de Avondje-Uit nieuwsbrief en wordt uitgenodigd op elke contactmiddag.
Het project ‘Avondje-Uit’ is in 2009 ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van de PVGE, KBO en Algemene Hulpdienst (AHD) in Best.
Inmiddels vinden er bij Avondje-Uit  ongeveer 250 uitjes per jaar plaats.
Het bestuur bestaat uit:

  • Carla van Eldijk
Voorzitter 06-44032851 voorzitter@avondje-uit-best.nl
  • Yvonne Cras  
Coördinator 06-38444600 coordinator@avondje-uit-best.nl
  • Jan de Koning
Penningmeester 0499-396556 penningmeester@avondje-uit-best.nl
  • Jacqueline van Boven
Financiële administratie 0499-378575 financieleadministratie@avondje-uit-best.nl 
  • Ineke ten Kate
Secretaris 0499-398258  secretaris@avondje-uit-best.nl

Ondersteunend voor het bestuur op het gebied van publiciteit:

–   Jacob Wesseling             Webmaster             0499-371429                        webmaster@avondje-uit-best.nl
–   John Peeters                     Publicist
                                                                              

Vertrouwenspersonen tot wie men zich wenden kan bij persoonlijke situaties:
–   Voorzitter     Carla van Eldijk    en
–   Ex-coördinator     Helly van Oudenhoven.

Coördinator Yvonne Cras organiseert alle uitjes. Bij haar komen alle aanvragen van gasten binnen. Zij mailt een aanvrageoverzicht naar alle vrijwilligers, die terugmailen met welke uitjes ze meewillen. Daaruit kiest zij de vrijwilliger(s) voor elk uitje. Zij koopt de entreekaartjes van alle uitjes en bezorgt deze vantevoren bij de betreffende vrijwilligers.  

Financiële administratie van alle uitjes doet Jacqueline van Boven. Zij stelt de automatische incasso’s op van de uitjeskosten bij de gasten en behandelt de declaraties van de vrijwilligers van alle uitjes. Zij controleert alles, zodat de penningmeester kan innen en uitbetalen. 

Bankrekening
Het bankrekeningnummer van Avondje-Uit is: NL18RABO0155275003

Kascontrole
De boekhouding van Avondje-Uit wordt elk jaar gecontroleerd door financieel deskundige vrijwilligers, die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld. Zij brengen verslag uit van hun bevindingen aan het bestuur en aan de vrijwilligers tijdens de Vrijwilligersavond en in de eerstvolgende nieuwsbrief van Avondje-Uit.

ANBI-status
De stichting Avondje-Uit heeft een ANBI-status. U kunt giften, binnen de daarvoor geldende regels, aftrekken van uw belastbaar inkomen. Ze zijn vrij van erfbelastingen.
U kunt uw gift overmaken naar NL18RABO0155275003 ten name van stichting Avondje-Uit.

Kamer van Koophandel
De stichting Avondje-Uit is ingeschreven onder nummer 50908073