AVONDJE-UIT HEEFT EEN NIEUWE COÖRDINATOR EN SECRETARIS

Na 10 jaar vol inzet en overtuiging vond  Helly van Oudenhoven het tijd om te stoppen als coördinator van Avondje-Uit.  Zij heeft met enthousiasme deze vrijwilligers job uitgevoerd:  voor ca. 170 mensen: hen  regelmatig een plezier doen met uitjes die ze uit zichzelf niet kunnen ondernemen, maar ze dankzij ong. 100 vrijwilligers toch kunnen ondernemen. In totaal heeft zij in al die jaren bijna 3.000(!)  uitjes verzorgd.  Helly  heeft op de bestuursbijeenkomst een bijzonder afscheids- en jubileum cadeau overhandigd gekregen: een album in drie delen, waarin een groot aantal gasten en vrijwilligers op persoonlijke wijze een blad of meer hebben gevuld met dankwoorden, verhaaltjes over wat zij hebben meegemaakt met Avondje-Uit, tekeningen, foto’s, kaarten, gedichten, knipsels en zelfs honderd stukjes van een legpuzzel van Helly-in-actie.  

Op diezelfde bijeenkomst is het coördinatorstokje overgenomen door Yvonne Cras, die jarenlang ervaring heeft opgedaan in het organiseren en het mensen naar de zin maken in haar winkel;  ‘Choco en Zoet’ aan het Wilhelminaplein, waar zij om gezondheidsreden een punt achter moest zetten. Yvonne wordt nu ingewerkt door Helly in de fijne kneepjes van het vak en staat  te trappelen de komende uitjes te verzorgen, zodra dat volgens coronaregels is toegestaan. Gasten kunnen zich bij haar opgeven voor uitjes in het Avondje-Uit-programmaboekje 1e kwartaal 2021 via hetzelfde  telefoonnummer 06-38444600, of hetzelfde e-mail-adres: coordinator@avondje-uit-best.nl

Tegelijkertijd is ook het secretariaat gewisseld. Toos de Groen, die 8 jaar lang eerst penningmeester en daarna secretaris is geweest, is er ook mee opgehouden. Zij heeft een enthousiaste opvolger in de persoon van Ineke ten Kate, die jaren lang ervaring heeft opgedaan als lerares op een middelbare school en als coördinator bij het bijna-thuis-huis De Vlinder en zich nu graag wil inzetten voor de gasten van Avondje-Uit.