Aannamebeleid voor vrijwilligers van Avondje-Uit

De stichting Avondje-Uit heeft ten doel: het voorkomen van- of verminderen van gevoelens van eenzaamheid door het organiseren van deelname aan culturele activiteiten voor personen woonachtig in de gemeente Best die door beperkingen van lichamelijke, psychische, sociale of materiële aard in een isolement zijn geraakt of dreigen te raken.

Avondje-Uit staat of valt met de inzet van veel goede vrijwilligers voor de vele uitjes en wil vrijwilligers aantrekken, die zowel veiligheid, gezelligheid als hulp kunnen bieden.

Avondje-Uit wil bereiken dat de juiste mensen aangenomen worden en dat mensen die niet zo geschikt zijn als vrijwilliger voor onze doelgroep en mensen met oneigenlijke motieven niet worden toegelaten. Daarom moeten we kritisch zijn bij intakegesprekken. Bij twijfel beter iemand afwijzen, dan het risico lopen dat het misgaat. Er moet duidelijkheid zijn over onze verwachtingen naar de vrijwilligers toe. Het bestuur van Avondje-Uit heeft daartoe een aannamebeleid opgesteld.

Beleid

  • Twee bestuursleden houden een intakegesprek bij de aspirant vrijwilliger thuis.
  • Er wordt o.a. gevraagd naar de motivatie, bekendheid met de doelgroep, geduld en interesse in de medemens, hulpvaardigheid, luistervaardigheid, beschikbaarheid van een auto met rijvaardigheid.
  • Vervolgens wordt de werkwijze van Avondje-Uit besproken naar aanleiding van de opgestelde spelregels in het welkomstboekje en wordt de gedragscode doorgenomen.
  • Indien de bestuursleden van oordeel zijn dat deze persoon geschikt is als vrijwilliger, én als de kandidaat-zelf zich kan vinden in de Avondje-Uit werkwijze heten de bestuursleden hem welkom als vrijwilliger.
  • Het intakeformulier wordt samen ingevuld en de vrijwilliger ondertekent het formulier ten teken dat alles naar waarheid is ingevuld.
  • Ook het gedragscode formulier wordt ter ondertekening voorgelegd.
  • Het bestuurslid vertelt dat een VOG zal worden aangevraagd, legt de procedure uit en vraagt de vrijwilliger het VOG-goedkeuringsformulier aan het bestuur te mailen.
  • Het bestuurslid overhandigt de vrijwilliger het “Welkomstboekje voor vrijwilligers bij Avondje-Uit”
  • Indien de bestuursleden van oordeel zijn dat deze persoon niet geschikt is als vrijwilliger wordt dit hem met de reden medegedeeld.
  • Bij twijfel wordt dit in het bestuur besproken en wordt in een vervolggesprek met de aspirant vrijwilliger de uitslag medegedeeld. Bij aanname volgen de stappen zoals hierboven beschreven zijn.